Chuyên thi công khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, tháo dỡ công trình giá rẻ tại toàn miền Nam

Bảng giá khoan cắt bê tông

HẠNG MỤC THI CÔNG

 

 1. BÁO GIÁ KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG

Khoan rút lõi bê tông Xuyên Sàn dày 200mm
Lỗ đường kính D42 60.000 đ
Lỗ đường kính D63 80.000 đ
Lỗ đường kính D83 90.000 đ
Lỗ đường kính D93 100.000 đ
Lỗ đường kính D103 110.000 đ
Lỗ đường kính D114 120.000 đ
Lỗ đường kính D127 130.000 đ
Lỗ đường kính D143 140.000 đ
Lỗ đường kính D153 150.000 đ
Lỗ đường kính D168 170.000 đ
Lỗ đường kính D203 200.000 đ
Lỗ đường kính D253 300.000 đ
Lỗ đường kính D303 450.000 đ

 

Khoan rút lõi bê tông Xuyên Tường dày 200mm
Lỗ đường kính D42 90.000 đ
Lỗ đường kính D63 100.000 đ
Lỗ đường kính D83 120.000 đ
Lỗ đường kính D93 140.000 đ
Lỗ đường kính D103 150.000 đ
Lỗ đường kính D114 160.000 đ
Lỗ đường kính D127 170.000 đ
Lỗ đường kính D143 180.000 đ
Lỗ đường kính D153 190.000 đ
Lỗ đường kính D168 200.000 đ
Lỗ đường kính D203 250.000 đ
Lỗ đường kính D253 400.000 đ
Lỗ đường kính D303 800.000 đ

 

2. BÁO GIÁ CẮT BÊ TÔNG

Cắt bê tông dày 50mm 7.000 đ
Cắt bê tông dày 70mm 9.000 đ
Cắt bê tông dày 100mm 13.000 đ
Cắt bê tông dày 120mm 16.000 đ
Cắt bê tông dày 150mm 30.000 đ
Cắt bê tông dày 200mm 60.000 đ
Cắt bê tông dày 250mm 90.000 đ
Cắt bê tông dày 300mm 140.000 đ

 

3. BÁO GIÁ ĐỤC PHÁ BÊ TÔNG

Đục phá sàn bê tông
Sàn dày 100mm: 1 mét vuông 80.000 đ
Sàn dày 150mm: 1 mét vuông 125.000 đ
Sàn dày 200 mm: 1 mét vuông 160.000 đ

 

Đục phá nền bê tông
Nền dày 50mm: 1 mét vuông 50.000 đ
Nền dày 100mm: 1 mét vuông 100.000 đ
Nền dày 150mm: 1 mét vuông 150.000 đ
Nền dày 200mm: 1 mét vuông 200.000 đ
Nền dày 250mm: 1 mét vuông 250.000 đ
Nền dày 300mm: 1 mét vuông 340.000 đ

 

Đục phá đà bê tông
Đà 200mm x 200mm: 1 mét tới 50.000 đ
Đà 250mm x 250mm: 1 mét tới 80.000 đ
Đà 300mm x 300mm: 1 mét tới 120.000 đ

 

Đục phá cột bê tông
Cột 200mm x 200mm: 1 mét tới 60.000 đ
Cột 250mm x 250mm: 1 mét tới 90.000 đ
Cột 300mm x 300mm: 1 mét tới 130.000 đ
   
Đục phá bê tông khối  
Một khối 800.000 đ

 

4. BÁO GIÁ CẮT CỌC BÊ TÔNG

Cắt cọc ly tâm
Cọc 250mm 35.000 đ
Cọc 300mm 45.000 đ
Cọc 350mm 60.000 đ

 

Cắt cọc vuông
Cọc 200mm x 200mm 80.000 đ
Cọc 250mm x 250mm 120.000 đ
Cọc 300mm x 300mm 160.000 đ

 

5. BÁO GIÁ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

Phá lớp vữa trát Tường, Cột, Trụ (m2) 35.000 đ
Phá lớp vữa trát Xà, Dầm, Trần (m2) 50.000 đ
Phá dỡ Tường xây gạch chiều dày 110mm (m2) 45.000 đ
Phá dỡ Tường xây gạch chiều dày 220mm (m2) 70.000 đ
Phá dỡ nền, sàn bê tông không cốt thép (m3) 1.200.000 đ
Phá dỡ sàn mái, cột dầm bê tông cốt thép (m3) 2.000.000 đ

 

Lưu ý: Giá trên chỉ tham khảo, giá có thể thay đổi tùy vào công trình của bạn. Để được báo giá chính xác vui lòng liên hệ: 0908 675 119

0986 494 236